Monokromatik hariç herkes 12 görür.
Normal görme 12, monokromatik olanlar göremezler.
 
Normal görme 74, Renk körleri 21 görürler.
 
Normal görme 3, renk körleri göremezler.
 
Normal görme 15, kısmi yeşil renk körleri 17 görür.
 
Normal görme 5, kırmızı-yeşil renk körleri göremezler.
 
Normal görme 57, kırmızı-yeşil renk körleri göremezler.
 
Normal görme 6, diskromatopsi renk körleri göremezler.
 
Normal görme 29, kırmızı-yeşil renk körleri 70 olarak görürler.
 
Normal görme 8, renk görme eksikliği 3, renk körleri hiç birşey görmezler.
 
Normal görme 2, kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar hiç birşey görmezler.
 
Normal görme 97, renk körü olanlar hiç birşey göremezler.
 
Normal görme 7, renk körlüğü olanlar hiç birşey göremezler.
 
Normal görme 45, diskromatopsi olanlar hiç birşey görmezler.
 
Normal görme 26, Deuteranomaly'ler sadece 2 görürler.
 
Normal görme 42, Deuteranomaly'ler 4, renk körleri hiç birşey görmezler.
 
Normal görme 35, Deuteranomaly'ler 3, renk körleri hiç birşey görmezler.
 
Parmakla yol takibi, renk körlüğü olanlar doğru çizgiyi takip edemezler.
 
Parmakla yol takibi kırmızı-yeşil renk körleri çizgiyi takip edemezler.
 
Parmakla yol takibi, kırmızı-yeşil renk körleri x'ten x'e yolu görmezler.
 
Kırmızı-Yeşil renk körü olanlar x'ten x'e yeşil yolu takip edemezler.
 
Deuteranomaly'ler alt çizgiyi görür, kısmi olanlar hiç birşey görmez.
 
Deuteranomaly'ler üst çizgiyi görür, kısmi olanlar hiç birşey görmezler.
 
Normal görme 96, Deuteranomaly'ler 9 görür, kısmi renk körü hiç birşey görmez.
 
Kırmızı-Yeşil renk körü x'ten x'e olan yeşil yolu parmakla takip edemez.
 
Kırmızı-Yeşil renk körleri x'ten x'e yeşil yolu parmakla takip edemezler.
 
Renk körlüğü olanlar x'ten x'e kırmızı yolu parmakla takip edemezler.
 
Kırmızı-Yeşil renk körlüğü olanlar 45 olarak okuyabilirler.
 
Renk körlüğü olanlar 17 olarak okur veya hiç birşey görmezler.
 
Renk körlüğü olanlar 21 olarak okur veya hiç birşey görmezler.
 
Monokromatik renk körlüğü olanlar x'ten x'e parmakla takip yapamazlar.
 
Resimde yeşil renkli bir araba var.
 
Resimde kırmızı renkli bir kelebek var.
 
Resimde kırmızı renkli bir köpek figürü var.
 
Resimde yeşil renkli bir ördek figürü bulunmaktadır.
 
Resimde kırmızı renkli bir tavşan figürü bulunmaktadır.